Inschrijven 2022

Inschrijving is gesloten.

Er is geen inschrijving mogelijk op de dag zelf.
Ik verwijs u naar de Ruiten Aa loop in oktober.
zie www.ruitenaloop.nl