Kosten

 

Afstand startplaats voor-inschrijving
tot 1 juli 2018
voor-inschrijving
t/m 22 augustus 2018
na-inschrijving
Hardlopen 51 km Ter Apel € 16,00 € 19,00 € 22,00
Hardlopen 43 km Ter Apel € 16,00 € 19,00 € 22,00
Hardlopen 34 km Ter Apel € 16,00 € 19,00 € 22,00
Wandelen 33 km Ter Apel € 16,00 € 19,00 € 22,00
Hardlopen 19 km Sellingen € 11,00 € 14,00 € 17,00
Wandelen 17 km Sellingen € 11,00 € 14,00 € 17,00

 

Voor-inschrijving is mogelijk t/m 22 augustus 2018 daarna geldt het na-inschrijving tarief.
De voor-inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
Indien inschrijfgeld niet is ontvangen dan geldt het na-inschrijf tarief.
Er vindt geen teruggave van inschrijfgelden plaats.

Het inschijfgeld kunt u overmaken op:
Rekeningnummer NL69ABNA0609481940 t.n.v. Runners Oost Groningen te Winschoten ovv naam deelnemer
IBAN: NL69ABNA0609481940
BIC: ABNANL2A

Inschrijfgeld is inclusief vervoer terug naar Sellingen of Ter Apel en een fraaie herinnering.