Privacy

Wij gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om.


WEBSITE

Wij respecteren jouw privacy wanneer je onze website bezoekt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij maken gebruik van cookies die:
+ webstatistieken bijhouden, om ons informatie te geven over het gebruik van onze site. Dit zijn analytische cookies en deze verzamelen alleen geanonimiseerde gegevens.

ONLINE AANMELDING
Wanneer je online wilt inschrijven, is het nodig dat je je gegevens invult. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens en zullen deze nooit aan derden verstrekken. Je telefoonnummer gebruiken wij alleen bij calamiteiten.